Lyrognathus robustus Smith, 1988 (femelle)
Malaisie