Latrodectus bishopi Kaston, 1938 (femelle)
États Unis