Selenocosmia crassipes (L. Koch, 1874) (femelle)
Australie