Poecilotheria smithi Kirk, 1996 (femelle)
Sri Lanka