Brachypelma emilia (White, 1856) (femelle)
Mexique