Cyriopagopus vonwirthi Schmidt, 2005 (unsexed juvenile)
Southeast Asia