Selenocosmia arnsdti (Schmidt & von Wirth, 1991) (juvenile)
New Guinea