Grammostola iheringi (Keyserling, 1891) (female)
Brasil